ccm-albania.al

CCM ALBANIA CCM Albania

Sq En Tel.:+355 438 2090 CCM Albania Kreu Rreth nesh Historiku Mekanizmi i koordinimit vendor Struktura organizative Programet HIV / AIDS Tuberkulozi Ligjet dhe Strategjite Te drejtat e njeriut Bashkëpunëtorët Qendra e medias Lajme dhe njoftime ...

ccm-albania.al Tag

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
3 3 15 0 0
Image : You have 12 images on this website.
2 images have alt attributes
Frame : No
Flash : No
Size : 42,793 characters
Meta Description : Yes
Meta Keyword : No

ccm-albania.al Infomation

Name ccm-albania.al
Charset UTF-8
Favicon ccm-albania.al
Web server Apache
Javascript library jquery
IP Address 188.121.55.128

ccm-albania.al Out Link

Out link www.facebook.com | twitter.com | plus.google.com | linkedin.ca | youtube.com | vimeo.com | www.ekeystudio.com

ccm-albania.al HEADING CONTENT

H1

- HIV / AIDS

- Tuberkulozi

H2

- CCM Albania

- Shqipëria vazhdon të mbetet një vend me prevalencë të ulët dhe kërkon t’i japë një përgjigje të plotë kombëtare situatës së HIV/AIDS-it...

- TB është konsideruar vazhdimisht si prioritet nga qeveritë shqiptare dhe legjislacioni për kontrollin e tij ka pasur përmirësime të vazhdueshme...

H3

- Lajme dhe Evente

- Zgjedhja e Perfaqesuesve te Shoqerise Civile ne Mekanizmin Koordinues per Vendin (MKV)

- KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE

- Vizita e Misionit te Sekretariatit te Fondit Global per Shqiperine, ne 30 Prill-4 Maj 2018 ne Tirane.

- Dita Boterore e Turbekulozit 24 Mars 2018 ne Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi” Tirane

- Kërkesë për shprehje interesi për “projekt –propozime në kuadrin e grantit të fondit global për hiv/aids dhe TB“

- Publikime

- BULETINI INFORMATIV – Mekanizmi Koordinues për Vendin Shqipëri

- CCM Meeting Minutes 29 Shtator 2017

- CCM Meeting Minutes 26 Janar 2018

- Wolfheze Workshops and WHO European Region National Tuberculosis Programme managers’ meeting. Final Report April 2018

Backlinks Info

Google View detail
Yahoo View detail
Alexa View detail
Bing View detail
Aol View detail

Indexed Pages

Google View detail
Yahoo View detail
Search.com View detail
Bing View detail
Aol View detail

Whois lookup, domain name search, domain information, available domain names, domain whois database ...